Logout (Guest User)

NRKs Bildearkiv

Vilkår for bildebruk

Med mindre annet er avtalt, kan bildene kun brukes i omtale av

NRKs programmer og i redaksjonell omtale av NRK som organisasjon.

Bilder til tv- og radioprogrammer kan kun brukes:

i den perioden programmene sendes på tv og radio.

ved presentasjon av nye programserier

Bildene skal krediteres som angitt ved hvert bilde.

Bildene skal ikke manipuleres.

Dersom bildet ikke skal benyttes, som ovenfor nevnt, i omtale av NRK som organisasjon

eller i redaksjonell omtale av NRKs programmer, send en skriftlig forespørsel til arkivsalg@nrk.no

med beskrivelse av bildet samt når og hvor det ønskes benyttet.

NRK Arkiv- og Programsalg,tlf. 23 04 41 50, sjekker rettighetene til bildet og inngår eventuell avtale om bruk av bildet.

Når du laster ned bilder, aksepterer du samtidig ovennevnte betingelser.

-----oooOOooo-----

Bruk av bilder fra NRKs Bildearkiv må samsvare med bruksrettighetene påført det enkelte bilde.

Juridisk informasjon

Copyright © Norsk rikskringkasting a.s. 2015

-----oooOOooo-----