Loading
Logout (Guest User)
  • Archives
  • Views
  • Tools
Layout
Show:
Save

"( FQYFP contains( qMADMZFWINDEX01 qPressearkiv qDER qINGEN qSKULLE qTRU qAT qNOKON qKUNNE qBU ) ) and ( FQYFLN contains( qDER qINGEN qSKULLE qTRU qAT qNOKON qKUNNE qBU ) )": 82 results 

 
Tor Evert Johansen har teke på seg ei nærast umogleg oppgåve. Høgdegarden Øvre Brekkebakkadn har stått fråflytt i fleire tiår og er rekna som ubebueleg. Her skal han byggje framtida si, men i første omgang drøymer han berre om eitt varmt og musefritt rom innan jul. Det kan bli vanskeleg nok.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu Julespesi...
Tor Evert Johansen har teke på seg ei nærast umo...
3840 x 2160 px 5569.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Tor Evert Johansen har teke på seg ei nærast umogleg oppgåve. Høgdegarden Øvre Brekkebakkadn har stått fråflytt i fleire tiår og er rekna som ubebueleg. Her skal han byggje framtida si, men i første omgang drøymer han berre om eitt varmt og musefritt rom innan jul. Det kan bli vanskeleg nok.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu Julespesi...
Tor Evert Johansen har teke på seg ei nærast umo...
3840 x 2160 px 4263.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Tor Evert Johansen har teke på seg ei nærast umogleg oppgåve. Høgdegarden Øvre Brekkebakkadn har stått fråflytt i fleire tiår og er rekna som ubebueleg. Her skal han byggje framtida si, men i første omgang drøymer han berre om eitt varmt og musefritt rom innan jul. Det kan bli vanskeleg nok.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu Julespesi...
Tor Evert Johansen har teke på seg ei nærast umo...
3840 x 2160 px 3652.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Utan korkje bru til fastlandet eller rutetrafikk driv Ole Kristoffer Vågen mjølkebruk på øya Skorpo i Hardangerfjorden.
Der ingen skulle tru...sesong 16 (5:6=
Utan korkje bru til fastlandet eller rutetrafikk...
3840 x 2160 px 11314.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
På eit torp langt, langt inne i Grue Finnskog har Jan Storberget lenge vore ein viktig bærar av skogfinske tradisjonar, sjølv om han heilt til no har vore skamfull over dei same tradisjonane.
Der ingen skulle tru, sesong 16 (4:6)
På eit torp langt, langt inne i Grue Finnskog ha...
5184 x 2916 px 8033.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
På eit torp langt, langt inne i Grue Finnskog har Jan Storberget lenge vore ein viktig bærar av skogfinske tradisjonar, sjølv om han heilt til no har vore skamfull over dei same tradisjonane.
Der ingen skulle tru, sesong 16 (4:6)
På eit torp langt, langt inne i Grue Finnskog ha...
3840 x 2160 px 3308.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Etter ei kraftig hjerneblødning kunne ikkje Karin Vinkenes lenger fungere i eit moderne samfunn med støy på alle kantar.   Løysinga vart å trekke seg tilbake til den stillaste plassen ho visste om og starte på nytt.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
Etter ei kraftig hjerneblødning kunne ikkje Kari...
3840 x 2160 px 11434.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeleddet i øygruppa utanfor Helgeroa, og levebrødet til dei få som bur att på Stokkøya. Men no har ferja lege ved kai med seglingsforbod i to år. Familien Johansen er villige til å ofre alt for å få ho i trafikk att. På bildet: Jan Erik Johansen og Janne Weel Johansen.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeledd...
3840 x 2160 px 10988.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeleddet i øygruppa utanfor Helgeroa, og levebrødet til dei få som bur att på Stokkøya. Men no har ferja lege ved kai med seglingsforbod i to år. Familien Johansen er villige til å ofre alt for å få ho i trafikk att. På bildet: Jan Erik Johansen
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeled...
3840 x 2160 px 3155.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeleddet i øygruppa utanfor Helgeroa, og levebrødet til dei få som bur att på Stokkøya. Men no har ferja lege ved kai med seglingsforbod i to år. Familien Johansen er villige til å ofre alt for å få ho i trafikk att.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeledd...
3840 x 2160 px 10988.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeleddet i øygruppa utanfor Helgeroa, og levebrødet til dei få som bur att på Stokkøya. Men no har ferja lege ved kai med seglingsforbod i to år. Familien Johansen er villige til å ofre alt for å få ho i trafikk att.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
I over 50 år har treferja Skjæløy vore bindeled...
3840 x 2160 px 3169.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Svein Brox og Steinsland Synnøve var godt vaksne før dei kom i gang med livet saman på Tussøy. Dermed har dei begrensa tid for å få alle draumane sine ut i livet, og ein svært gjenstridig saueflokk gjer det ikkje enklare
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
Svein Brox og Steinsland Synnøve var godt vaksne...
3517 x 1978 px 8192.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Svein Brox og Synnøve Steinsland var godt vaksne før dei kom i gang med livet saman på Tussøy. Dermed har dei begrensa tid for å få alle draumane sine ut i livet, og ein svært gjenstridig saueflokk gjer det ikkje enklare.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
Svein Brox og Synnøve Steinsland var godt vaksne...
3840 x 2160 px 10300.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste såg Arild Dyrdal på det som eit kall. Difor flytta han tilbake til farsgarden for å bruka det han hadde att av arbeidskapasitet til å vera verdsarvgartnar.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste...
3840 x 2160 px 12379.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste såg Arild Dyrdal på det som eit kall. Difor flytta han tilbake til farsgarden for å bruka det han hadde att av arbeidskapasitet til å vera verdsarvgartnar.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste...
3840 x 2160 px 9282.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste såg Arild Dyrdal på det som eit kall. Difor flytta han tilbake til farsgarden for å bruka det han hadde att av arbeidskapasitet til å vera verdsarvgartnar.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste...
3840 x 2160 px 9369.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste såg Arild Dyrdal på det som eit kall. Difor flytta han tilbake til farsgarden for å bruka det han hadde att av arbeidskapasitet til å vera verdsarvgartnar.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Då Nærøyfjorden hamna på UNESCO si verdsarvliste...
3840 x 2160 px 8838.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Gunnar Bengtsson
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Gunnar Bengtsson
3840 x 2160 px 7643.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Dag Fagermyr
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Dag Fagermyr
3840 x 2160 px 3202.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Dag Fagermyr
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Dag Fagermyr
3840 x 2160 px 3395.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Kaia og Bjørnar Aarstrand vart fortalde at det var galskap å setja ungar til verda på veglause Aursletta inst i Vistenfjorden. No er son nummer fem på veg.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Kaia og Bjørnar Aarstrand vart fortalde at det v...
1920 x 1080 px 527.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Kaia Aarstrand
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, høst 201...
Kaia Aarstrand
1920 x 1080 px 498.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Eg er har ikkje kome til Vorterøy for å døy, eg kom for å leve, seier Ingebjørg Gamst.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
Eg er har ikkje kome til Vorterøy for å døy, eg ...
4096 x 2304 px 1739.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Eg er har ikkje kome til Vorterøy for å døy, eg kom for å leve, seier Ingebjørg Gamst.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
Eg er har ikkje kome til Vorterøy for å døy, eg ...
4096 x 2304 px 2572.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30
 
Eg er har ikkje kome til Vorterøy for å døy, eg kom for å leve, seier Ingebjørg Gamst.
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, sesong 1...
Eg er har ikkje kome til Vorterøy for å døy, eg ...
4096 x 2304 px 3775.00 kb Bildet kan kun brukes til omtale av det aktuelle programmet eller i redaksjonelle saker om NRK. For all annen bruk, kontakt NRK Arkiv- og Programsalg, arkivsalg@nrk.no telefon: 23 04 20 30

Copyright © NRKs bildearkiv Terms & Conditions